Spočítejte si...
Kalkulátor na hmoždinky

Tento kalkulátor navrhuje počet hmoždinek v ETICS podrobným výpočtem dle ČSN 73 2902:2011 na základě zvolených charakteristik objektu, tepelněizolačního materiálu a hmoždinky. Za správnost zadání a využití hodnot z tohoto kalkulátoru je plně odpovědná osoba, která ho používá.

Pokud máte zájem o přístup do aplikace:

  • Odešlete nám svou žádost o přístup do aplikace.
  • Náš administrátor vám zašle přístupové údaje. Budete o tom informováni doručením e-mailu.

Poznámky:

  • Výpočet pomocí tohoto kalkulátoru lze provést výhradně pro hmoždinky, pro které je vystaveno platné ETA a jsou součástí ETICS podle dokumentace výrobce certifikovaného ETICS.
  • CZB ručí uživatelům této kalkulačky, že hodnoty použité pro výpočet jsou v souladu s platnými protokoly, vztahujícími se k zadaným hmoždinkám a tepelněizolačním deskám.
  • Kalkulátor je určen pro výpočet kotvení tepelněizolačních desek o tloušťkách ≥ 100 mm.
  • Hodnoty protažení hmoždinek deskami z minerální vlny jsou redukovány dle vzorce: R\' = R - (1 - TRd/TRm) × 0,4 × R. Redukcí je zajištěno, aby nebyly hodnoty odolnosti protažení nadhodnoceny provedením zkoušky na tepelněizolačním výrobku výrazně lepších vlastností oproti deklarované produkci.
  • Použité části ČSN 73 2902:2011 jsou vydány se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
  • Kalkulátor je určen odborné veřejnosti a uživatelské přístupy jsou spravovány Cechem zateplování budov, z.s., resp. jeho jednotlivými členy. Uživatel není oprávněn poskytovat svůj uživatelský účet jiným osobám, pokud to není výslovně povoleno poskytovatelem uživatelského účtu.
  • Bližší informace o používání kalkulátoru, jeho funkcích a zásadách bezpečnosti jsou uvedeny zde. Údaje zadané uživatelem nejsou předávány třetím osobám a jsou dostupné pouze uživateli, který je zadal v rámci svého uživatelského účtu.
  • Bez autorizace výpočtového protokolu lze výpočet považovat pouze za orientační.

KontaktKontakt


divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

  Otevírací doba:
Pondělí až pátek: od 7:30 do 17:00 hodin